9789127146778- Augustus
John Williams
Emilie-Flygare-Carlén2 3 X Flygare-Carlén Pål Värning
Emilie Flygare-Carlén
9789113076607-1 Doften av en man
Agneta Pleijel
9789100162221 Natten som föregick denna dag
Johanne Lykke Holm
9789188185358 Dödfödd
Pål Eggert
9789113073132 De kommer att drunkna i sina mödrars tårar
Johannes Anyuru
9789100167646 Den första stenen
Carsten Jensen
9789188155108- Jag bekänner
Jaume Cabré
97891001590232 Förföljarna
Magnus Florin
9789146233060 Tiden är inte än
Elin Boardy
9789173895309 Syndavittnet
Mattias Hagberg
9789187917202 Sorgen bär fjäderdräkt
Max Porter
9789113074757 En enastående karriär
Martin Engberg
9789137149035 Gud hjälpe barnet
Toni Morrison
9789176810330 Jämlikhet
Hillaty Mantel