Korta bref från en lång bröllopsresa
Karl August Tavaststjerna
En vinter i Hernösand
Wilhelmina Stålberg
Droppar i folkhavet
Maria Sandel
Chitambo
Hagar Olsson
Kati i Paris
Astrid Lindgren
En natt i juli
Jan Fridegård
Kronan
Elisabeth Bergstrand-Poulsen
Jag kommer av ett brusand’ hav
Evert Taube
Tack för himlastegen
Jan Fridegård
Dimman
Eva Neander
Klyftan
Anna Bondestam
Till Klondyke!
Axel Kerfve
Röde Prinsen
Axel Lundegård
Katrina
Sally Salminen
3 X Flygare-Carlén Pål Värning
Emilie Flygare-Carlén
}); });