Miguel-Angel-Asturias Presidenten av Miguel Angel Asturias
9118513026- Nedstörtad ängel av Per Olov Enquist
9164201597 Sprängaren av Liza Marklund
9113005057 Stora apor av Will Self